Các buổi Thuyết Pháp trong mùa An Cư năm Đinh Dậu | Khóa Tu Báo Ân từ 26_28/08/17
Đại lễ Vu Lan Thắng Hội Phật lịch 2561 | LỄ DÂNG SỚ CẦU SIÊU VU LAN - 02/09/2017
Lễ Truyền Tam Quy - Ngũ Giới - 03/09/2017

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org